Rekrutacja do szkół podstawowych w Łomży

i

Autor: pixabay.com

Edukacja

Ruszyła rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych. HARMONOGRAM

2024-02-27 13:28

W Łomży trwa już rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, teraz ruszyła rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych. Na złożenie dokumentów rodzice mają czas do 8 marca, zarówno, jeśli chodzi o szkoły obwodowe, jak i te spoza obwodu.

To czas ważnych decyzji dla rodziców. W Łomży trwają aż dwie rekrutacje:

  • do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  • do klas pierwszych szkół podstawowych

Rekrutacja "obwodowa" i spoza obwodu

Czas na złożenie odpowiednich dokumentów upływa 8 marca, jednak przy składaniu papierów do szkoły obwodowej, a tej spoza obwodu obowiązują nieco inne zasady.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmowane są z urzędu. Kandydatów przyjmuje się na podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodziców/opiekunów prawnych. Zgłoszenie wypełnia się na formularzu dostępnym w sekretariacie szkoły lub TUTAJ - informuje łomżyński ratusz.

Jeśli chodzi o kandydatów spoza obwodu, to są oni objęci postępowaniem rekrutacyjnym i dotyczy ono wyłącznie szkół, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami.

Rodzice/prawni opiekunowie po wypełnieniu i podpisaniu „Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej” zanoszą go wraz z załącznikami do wybranej szkoły podstawowej. Niezależnie od liczby wybranych szkół rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka w szkole pierwszego wyboru tj. umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji.  Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają „oświadczenia” potwierdzające spełnianie kryteriów. Uzupełniony i popisany wniosek należy złożyć wyłącznie w szkole pierwszego wyboru - dodaje Urząd Miejski w  Łomży. 

Rekrutacja do podstawówek. Harmonogram w Łomży

  • do 8 marca

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  • 28.03

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

  • 4.04

Upływa termin potwierdzenia przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

  • 5.04

Ostateczna lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Nieco inaczej wygląda procedura przyjęcia ucznia do klasy sportowej:

  • do 4.03

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  • od 05.03 do 07.03

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej stanowiący warunek przyjęcia do oddziału sportowego

  • 8.03

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej Reszta terminów- bez zmian.

Rekrutacja uzupełniająca

Podobnie, jak w przypadku naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, rekrutacja uzupełniająca nie ominie również kandydatów na uczniów klas pierwszych. W Łomży ruszy 27 maja i potrwa do 31 maja- to czas na złożenie odpowiednich dokumentów. Na potwierdzenie woli przyjęcia rodzice będą mieli czas do 20 czerwca, a ostateczna lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będzie gotowa 21 czerwca.  W przypadku naboru dodatkowego do oddziałów sportowych rodzice mają czas na złożenie dokumentów do 28 maja,a test sprawności fizycznej odbędzie się dzień później.

We wszystkich przypadkach nabór odbywa się elektronicznie. Wszystko jest dostępne TUTAJ.