więzienie

i

Autor: pixabay.com

Zambrów: Trwa śledztwo w sprawie wykorzystania niepełnosprawnej 15-latki

2021-09-02 10:41

Śledztwo, prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Zambrowie, nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Zambrowie. 52- letniemu Witoldowi C. przedstawiono zarzut wykorzystania seksualnego nieletniej. Sprawca nie przyznał się do swojej winy. Więcej szczegółów w artykule.

52- letni Witold C. ma przedstawiony zarzut, z którego wynika, że miał odbyć co najmniej kilka stosunków seksualnych z pokrzywdzoną. To 15-letnia dziewczyna, która, jak przekazuje Prokuratura- zmagała się z upośledzeniem umysłowym i brakiem zdolności do rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem.

Prokuratura podkreśla, że obcowanie płciowe z pokrzywdzoną, to co najmniej kilka stosunków seksualnych, tj. o czyn z art. 200 § 1 k.k. w zb. z art. 198 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

Art. 200.

§ 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Art. 198

Kto, wykorzystując bezradność innej osoby lub wynikający z upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej brak zdolności tej osoby do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem, doprowadza ją do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 12. [Czyn ciągły]

§ 1. Dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uważa się za jeden czyn zabroniony; jeżeli przedmiotem zamachu jest dobro osobiste, warunkiem uznania wielości zachowań za jeden czyn zabroniony jest tożsamość pokrzywdzonego.

Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Sąd Rejonowy w Zambrowie uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

Wstrząsająca rozmowa z matką wykorzystywanych dzieci z Izdebek