Port Łomża

i

Autor: mszzz

Potężna kasa trafi do Łomży! Będzie rozbudowa bulwarów

2021-10-25 12:35

Prawie 38 milionów złotych trafi do Łomży w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Listę dofinansowanych zadań ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Kasa popłynie też do innych gmin powiatu łomżyńskiego. Sprawdź szczegóły.

Premier ogłosił wyniki pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu. Na liście dofinansowanych zadań znalazły się pomysły z Łomży i regionu. W sumie do ziemi łomżyńskiej trafi około 100 milionów złotych.

Rozbudowa bulwarów

Łomża dostanie 37 800 000 zł na II i III etap rozbudowy bulwarów nad Narwią (Etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary).

Gorąca 20 Radia ESKA – notowanie 22.10.2021
  • Powiat Łomżyński - 15 200 000 zł - rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu
  • Gmina Zbójna - 4 548 768,80 zł - rozwój infrastruktury drogowej
  • Gmina Wizna - 3 872 602,80 zł - przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo wraz z przebudową i modernizacją dróg gminnych do mostu w Bronowie
  • Gmina Śniadowo - 6 174 763,25 zł - nowy Ład na drogach w gminie 
  • Gmina Przytuły - 5 130 000 zł - przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy
  • Gmina Nowogród - 8 988 920 zł - przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie wraz zagospodarowaniem terenu
  • Gmina Łomża - 10 450 000 zł - przebudowa 3 stacji uzdatnia wody, wykonanie sieci wodociągowej Nowe Kupiski - Jednaczewo oraz przebudowa i budowa przepompowni wody na terenie gminy
  • Gmina Jedwabne - 4 002 176,32 zł - modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w PSZOK wraz z zakupem nowych pojazdów do zbiórki odpadów i oprogramowaniem do gospodarki odpadami 4 002 176,32 zł - przebudowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem

Program Inwestycji Strategicznych to odpowiedź na kryzys spowodowany pandemią i ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.