Fontanna w Parku JPII w Łomży

i

Autor: mszzz

Budżet Obywatelski Łomży. To ostatnie dni na zgłaszanie pomysłów!

2021-07-21 15:04

Jeszcze tylko przez kilka dni można zgłaszać pomysły zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Łomży. Termin przyjmowania propozycji mieszkańców Łomży mija 30 lipca. Zasady i dokładny harmonogram BO 2022 poniżej.

Chcesz zmienić coś w Łomży? Potrzebujesz nowego chodnika, a może jakiegoś nietypowego eventu? To najlepszy czas, by wziąć sprawy w swoje ręce. Tylko do 30 lipca można zgłaszać swoje pomysły w ramach Budżetu Obywatelskiego Łomży. Jak to zrobić? Przypominamy!

Jakie zadania?

Zadania, podobnie jak w poprzedniej edycji, można zgłaszać w kilku kategoriach: ogólnomiejskiej, strefowej, osiedlowej i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Dozwolone są zadania zarówno inwestycyjne, jak i społeczne.

Przetwory w lipcu - co na zimę przygotować w lipcu [ściąga]

O tym warto pamiętać!

 • Zadania mogą zgłaszać wszyscy chętni - bez względu na wiek.
 • Niepełnoletnia osoba zgłaszająca zadanie musi mieć zgodę rodzica/opiekuna prawnego.
 • Każdy mieszkaniec Łomży może zgłosić dowolną liczbę zadań.
 • Zadania inwestycyjne muszą dotyczyć miejskiego gruntu.
 • Pomysły nie mogą przekraczać dozwolonych kwot pieniędzy przeznaczonych na daną kategorię.
 • Zadania muszą być zgłoszone na specjalnie przygotowanym formularzu.
 • Propozycja zadania musi być poparta przez 10 osób.

Inne zasady:

Zadania inwestycyjne – wyłącznie na działce Miasta Łomża (np. budowa lub remont chodników, ulic, ścieżek rowerowych, placów zabaw, stref rekreacji i wypoczynku, boisk, zagospodarowanie terenów zielonych itp.) do szacunkowej kwoty:

 • w kategorii ogólnomiejskiej – 600 000 zł,
 • w kategorii strefowej – 300 000 zł (na każdą z trzech stref: Centrum, Łomżyca, Południe),
 • w kategorii osiedlowej – 60 000 zł (na każde z 15 osiedli),
 • w kategorii Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego – 100 000 zł.

Zadania społeczne (np. organizacja spotkań, w tym integracyjnych, sąsiedzkich, kulturalnych, a także szkoleń, warsztatów, akcji społecznych, w tym w zakresie zdrowia, pomocy społecznej itp.):

 • w kategorii osiedlowej – do kwoty 10 000 zł,
 • w kategorii Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego – do kwoty 20 000 zł.
BO Łomży 2021

i

Autor: fot. UM Łomża

Jak zgłosić zadanie?

 • wysłać listem na adres: Urząd Miejski w Łomży, Pl. St. Rynek 14, 18-400 Łomża z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,
 • zeskanować i wysłać mailem na adres budzetobywatelski@um.lomza.pl,
 • wypełnić i wysłać w wersji elektronicznej – po udostępnieniu formularza elektronicznego na www.lomza.pl (trzeba wówczas załączyć skan listy poparcia).

Formularz można pobrać TUTAJ albo znaleźć go w Urzędzie Miejskim w Łomży.

Dalszy harmonogram Budżetu Obywatelskiego Łomży 2022

 • 2 sierpnia – 5 września – weryfikacja formalna i merytoryczna zgłoszonych zadań,
 • 6 - 19 września – publikacja listy zadań poddanych i niepoddanych pod głosowanie,
 • 6 - 14 września – przyjmowanie odwołań od autorów zadań niepoddanych pod głosowanie,
 • 15 - 24 września – rozpatrywanie odwołań,
 • 27 września – ogłoszenie ostatecznej listy zadań poddanych i niepoddanych pod głosowanie,
 • 27 września – 10 października – działania informacyjne,
 • 11 - 31 października – głosowanie,
 • 2 - 19 listopada – liczenie głosów,
 • 22 listopada – ogłoszenie wyników.